Maxim – Arvonta

11.05.2018

Kampanjaan osallistuvien vaikuttajien kaupallisessa yhteistyössä toteutettuja Instagram-julkaisuja kommentoimalla voi osallistua Maxim-tuotearvontaan. Arvonnan säännöt ovat seuraavat:

1. Arvonnan järjestäjä

Orkla
Äyrintie 24
01510 Vantaa

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla kampanjaan osallistuvien vaikuttajien kaupallisessa yhteistyössä toteutettuja Instagram-julkaisuja. Kilpailuihin voi osallistua kunkin vaikuttajan Instagramissa seitsemän (7) päivän ajan kuvan julkaisupäivästä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistutaan vastaamalla kunkin kampanjavaikuttajan esittämään kilpailukysymykseen kyseisen vaikuttajan Instagram-kuvassa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

4. Voittajien arpominen ja julkistaminen

Indieplace suorittaa voittajan arvonnan. Yhteistyöjulkaisun kommenttikenttään kommenttinsa jättäneiden kesken arvotaan yksi (1) noin 50€:n arvoinen Maxim -tuotepaketti. Arvontoja suoritetaan kampanjan aikana yhteensä kuusi (6) ja voittajia on yhteensä kuusi (6).

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnan ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin pikaviestinpalvelussa tai julkaisun kommenttikentässä. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluttua arvonnan suorittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

5. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan kussakin yhteistyöjulkaisussa yksi (1) noin 50€:n arvoinen Maxim -tuotepaketti. Arvontoja suoritetaan kampanjan aikana yhteensä kuusi (6) ja voittajia on yhteensä kuusi (6). Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

6. Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Facebook tai Instagram eivät liity arvontaan millään tavalla.

7. Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

8. Arvonnan julkisuus

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuvat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimimerkkinsä/nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon.

9. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.


Indieplace 10:03


Kommentit pois päältä artikkelissa Maxim – Arvonta

Comments are closed.