PayPal -arvonnan säännöt

17.05.2018

PAYPAL LOVES FINNISH -KILPAILUN SÄÄNNÖT
Säännöt markkinointimateriaalin kanssa käytettäväksi kilpailun aikana.

§1- YLEISTÄ

1. Tässä dokumentissa määritellään säännöt (myöhemmin “säännöt”) osallistumiseen PayPal loves Finnish -kilpailuun (myöhemmin ”kilpailuun”) Suomessa (myöhemmin ”alue”) verkkosivun Instagram.com -profiilin https://www.instagram.com/uinoo/ (myöhemmin ”kilpailun verkkosivu”) kautta.
2. Kilpailun järjestäjänä toimii Clue PR spółka cywilna Alicja Wysocka-Świtała Karol Świtała, Pankiewicza str. 1/10, 00-696 Varsova, Puola, ALV rek. 7010358540 (myöhemmin ”järjestäjä”). Järjestäjä tarjoaa teknistä tukea kilpailun aikana ja vastaa palkintojen (myöhemmin “palkintojen”) jakamisesta.
3. Kilpailu järjestetään useassa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa ja nämä säännöt pätevät Suomen alueella. Kilpailu järjestetään Ison-Britannian lain mukaisesti.
4. PayPal Pte. Ltd. (myöhemmin “PayPal”), jonka päätoimipiste on Singaporessa 89 5 Temasek Boulevard, #09-01 Suntec Tower 5, Singapore 038985, toimii kilpailun sponsorina (myöhemmin ”sponsori”).
5. Kilpailu järjestetään seuraavana ajankohtana (myöhemmin “kilpailuaika”): Keski-Euroopan aikaa (CET) 19.5.2018 (myöhemmin ”kilpailun aloituspäivä”) – 15.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) 9.6.2018 (myöhemmin ”kilpailun päättymispäivä”).
6. Jokaisen kilpailun osanottajan (myöhemmin “osanottaja” tai ”osanottajat”) tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua alueella. Osanottaja voi myös olla rekisteröitynyt Instagram.comin käyttäjä ja kilpailun verkkosivun fani.
7. Kilpailu ei ole avoinna sponsorin työntekijöille, järjestäjälle tai näiden tahojen yhteistyökumppaneille tai heidän perheenjäsenilleen. Perheenjäseniksi katsotaan vanhemmat, lapset, sisarukset, aviopuolisot ja adoption kautta sukulaiset.
8. Osallistumalla kilpailuun osanottaja vahvistaa, että hän hyväksyy tässä dokumentissa määritellyt kilpailun säännöt.

§ 2- KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailuaikana osanottaja saa kommentoida kilpailun verkkosivulla julkaistua viestiä, jossa kilpailu on julkistettu, suomenkielisellä sanalla tai sanonnalla, jota osanottaja pitää vaikeana kääntää muille kielille (myöhemmin ”kilpailuvastaus” tai ”kilpailuvastaukset”).
2. Jokainen osanottaja voi lähettää vain yhden (1) kilpailuvastauksen.
3. Pääpalkinto, joka määritellään kilpailusääntöjen luvussa 3 kohdassa 2, annetaan osanottajalle, jonka kilpailuvastaus on tuomariston näkemyksen mukaan omaperäisin ja luovin (myöhemmin ”voittaja” tai ”voittajat”) ollen ensimmäinen, joka ehdottaa kyseisen sanan tai sanonnan. Yllätyspalkinto annetaan 10 osanottajalle, jotka ovat lähettäneet ensimmäiset 10 erilaista kilpailuvastausta. Yhteensä voittajia on 11 kappaletta.
4. 21 päivän kuluessa kilpailun päättymispäivästä tuomaristo, joka koostuu yhdestä järjestäjän valitsemasta ja yhdestä sponsorin valitsemasta henkilöstä, valitsee yhden (1) voittajan alueelta perustuen kilpailuvastauksen omaperäisyyteen ja luovuuteen. Tuomariston jäsenten nimiä ei julkisteta. Tuomaristo on ainut taho, jolla on valtuus valita alueen kilpailun voittaja.
5. On kiellettyä käyttää valekäyttäjäprofiileja Instagram.comissa kilpailuun osallistumiseen (kilpailuvastausten lähettämiseen).
6. Valekäyttäjäprofiiliksi katsotaan mm. käyttäjätili, jolla ei ole aktiivista uutisvirtaa ja joka on muiden huomioonotettavien seikkojen perusteella järjestäjän epäilyttäväksi katsoma käyttäjäprofiili. Tällaisessa tapauksessa järjestäjä voi oman harkintansa mukaan poistaa osanottajan kilpailusta.
7. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa osanottajan kilpailusta, mikäli osanottajan käyttäjäprofiilin tietojen oikeellisuutta epäillään tai muiden seikkojen, kuten, muttei rajoittuen, kilpailun sääntöjen tai kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan rikkomisen, vuoksi. Järjestäjällä on harkintaan perustuva oikeus poistaa osanottaja kilpailusta.

§ 3 – PALKINNOT

1. Sponsori kustantaa kaikki palkinnot. Järjestäjä on vastuussa palkintojen jakamisesta.
2. Kilpailun yksitoista (11) palkintoa ovat:
a. 1 GoPro Hero6 Micro SD -muistikortilla, arvo noin 900 euroa (yhdeksänsataa euroa) + 100 euroa (vero) (myöhemmin “pääpalkinto”), osanottajalle, jonka tuomaristo valitsee suomen kilpailun voittajaksi.
b. 10 PayPal Merchandise -pakettia sisältäen muistikirjan, mukin, kynän, tarroja, arvoltaan noin 20 euroa (kaksikymmentä euroa) (myöhemmin ”yllätyspalkinto”), osanottajille, jotka lähettävät kymmenen ensimmäistä erilaista kilpailuvastausta.
1. Kilpailun palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muunkaltaisiksi palkinnoiksi.
2. Osanottajille ilmoitetaan yksityisviestillä kilpailun verkkosivulla, jos he voittavat palkinnon.
3. Kilpailun päättymispäivän jälkeen yksitoista voittajaa lähettävät yhteystietonsa (nimi, sähköposti, kotiosoite ja puhelinnumero) yksityisviestinä kilpailun verkkosivulla järjestäjälle, 21 päivän kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta. Järjestäjä lähettää palkinnot 14 päivän aikana saatuaan tarvittavat tiedot palkintojen lähettämistä varten.
4. Mikäli osanottaja ei lähetä kilpailun sääntöjen 3. luvun 5. kohdan mukaisessa aikataulussa tietojaan, osanottajan oikeus palkintoon raukeaa.
5. Jos käy ilmi, että voittaja on henkilö, joka ei vastaa sääntöjen luvun 1 mukaisia vaatimuksia, osanottaja, joka on voittanut kilpailun, menettää oikeutensa palkintoon. Jos tämä käy ilmi vasta palkinnon jakamisen jälkeen, osanottaja on vastuussa palkinnon palautuksesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.
6. Järjestäjä vastaa palkinnon veron laskemisesta ja suorittamisesta asianmukaiseen verotoimistoon.

§ 4- VALITUSOIKEUS

1. Osanottaja voi valittaa kilpailun sääntöjen puitteissa 7 päivän kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta. Valitus on toimitettava kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: Clue PR, Pankiewicza 1/10 street, 00-696 Warsaw.
2. Järjestäjä tutkii valituksen 14 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoittaa osanottajalle päätöksestä. Osanottajan kirjallisen valituksen tulisi sisältää nimi, osoite ja osanottajan allekirjoitus sekä yksityiskohtainen kuvaus ja perustelu valitukselle. Mainitun aikarajan jälkeen lähetettyjä valituksia ei käsitellä. Osanottajalle ilmoitetaan valituksen käsittelyn tuloksesta joko sähköpostitse tai puhelimitse.

5- TIETOJEN KÄSITTELY

1. “Tiedon käsittelijä” (tai lyhyemmin “käsittelijä”) ja “käsittely” ja “tiedon kohde” kilpailun säännöissä ovat tietosuojalainsäädännön mukaisesti määriteltyjä.
2. “Tietosuojalainsäädännöllä” tarkoitetaan EU direktiiviä 95/46/EC tai säädöstä (EU) 2016/679 (GDPR) ja muita aiheeseen liittyviä säädöksiä ja sovellettavia lakeja, säädöksiä ja toimintasuosituksia.
3. Järjestäjä toimii tiedon käsittelijänä sikäli kuin osanottajat tarjoavat tietosuojalainsäädännön mukaisia tiedon kohteita.
4. Järjestäjä tekee tiettäväksi, että se käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti.
5. Henkilötietojen antaminen osanottajan taholta on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä kilpailuun osallistumiseksi ja mahdollisten palkintojen voittamiseksi.
6. Osanottajien henkilötietoja käsitellään vain kun kilpailun järjestäminen sitä vaatii. Osallistumalla kilpailuun osanottaja antaa järjestäjälle luvan käsitellä henkilötietojaan kilpailun toiminnan edellyttämällä tavalla ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

§ 6- KILPAILUN EHDOT

1. Osallistumalla kilpailuun (ja liittyen kilpailuun osallistumiseen, sisältäen mahdollisuuden voittaa palkinto) osanottajat luovuttavat pysyvän luvan (lisenssin) PayPalille ja sen valituille edustajille käyttää kilpailuvastausta (ja/tai sen osia ja muokata sitä, kuten PayPal päättää) kaikkiin käyttötarkoituksiin (sisältäen kaupallisen käytön) alkaen kilpailuun osallistumispäivästä ja jatkuen aina 12 kuukautta kilpailun päättymispäivän jälkeen (myöhemmin “käyttöaika”), maailmanlaajuisesti kaikissa muodoissa ja julkaisukanavissa, mukaan lukien myös kilpailun sääntöjen kirjoittamishetkellä vielä tuntemattomat tai vielä ei-olemassaolevat kanavat, korvauksetta.
2. Osanottajat suostuvat luovuttamaan ja olemaan käyttämättä (ja takaamaan, että henkilöt, jotka liittyvät kilpailuvastaukseen ovat myös luovuttaneet ja ovat käyttämättä) mahdollisia eettisiä oikeuksiaan (tai vastaavia tai vastaavankaltaisia oikeuksia maailmanlaajuisesti sisältäen kuvien tekijänoikeudet) ja käyttöajan puitteissa kilpailuvastaukseen liittyviä lainmukaisia oikeuksiaan. Osanottajat suostuvat (ja takaavat, että kilpailuvastaukseen mahdollisesti liittyvät henkilöt suostuvat), että kilpailuvastausta saa muokata PayPalin toimesta vapaasti ja että PayPal ei ole velvollinen tiedottamaan osanottajien henkilöllisyyttä tai muiden kilpavastaukseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyyttä liittyen kilpavastauksiin.
3. Osanottajat suostuvat toimimaan sellaisten kohtuulliseksi katsottavien ohjeiden mukaan, joita järjestäjä pyytää, jotta PayPal voi käyttää kilpailuvastausta määrittelemiinsä tarkoituksiin sisältäen muttei rajoittuen rekisteröintiin ja viranomaisten vaatiman kirjallisen luvan myöntämiseen.
4. On huomioitava, että kilpailuvastaus saatetaan julkaista myös PayPalin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa käyttöajan puitteissa ja kohtuullisessa määrin sen jälkeen. Osanottajan on huomioitava, että tietoverkkosisällön luonteesta johtuen kilpailuvastaus saattaa olla löydettävissä verkkopalveluista myös käyttöajan jälkeen. Osanottajat sitoutuvat olemaan asettamatta vaatimuksia PayPalille, PayPalin työntekijöille, johdolle tai edustajille käyttöajan puitteissa tai sen jälkeen tapahtuvasta kilpailuvastauksen käytöstä. PayPal (ja sen valitsemat edustajat) voivat käyttää osanottajan nimeä kilpailuvastauksen yhteydessä tarpeen mukaan.
5. Osanottajat antavat luvan PayPalille hyödyntää sopivaksi katsomallaan tavalla kilpailuvastausta kaupallisesti käyttöajan puitteissa ilman korvausta osanottajille ja halutessaan yksipuolisesti olla julkaisematta tai muuten käyttää tai olla käyttämättä osaa kilpailuvastauksesta tai keskeyttää sen tai sen osan julkaiseminen. Osanottajat myös myöntävät luvan Paypalille käyttää kilpailuvastausta käyttöajan jälkeenkin sisäisesti ja arkistoida sen rajoituksetta ilman ilmoitusvelvollisuutta tai korvausta osanottajalle.
6. Järjestäjä voi hallinnoida kilpailuvastauksia. Järjestäjä voi harkintansa mukaan muokata, hylätä ja/tai poistaa kilpailun sääntöjen vastaiseksi tulkitsemaansa materiaalia tai kommentteja.
7. Järjestäjä voi sulkea osanottajan pois kilpailusta, jos kilpailun sääntöjä rikotaan.
8. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä haluamaan ajankohtana ilman erillisiä perusteluja ja käyttäen asianmukaisia keinoja kilpailun osanottajille tiedottamiseen. Muutokset kilpailun säännöissä eivät saa loukata kilpailun osanottajien hankkimia oikeuksia.
9. Sponsori ei ole vastuussa kilpailun palkinnon toimittamisen aikataulusta ja onnistumisesta.
10. Järjestäjä tekee lopullisen päätöksen kaikista asioista, joita ei ole määritelty kilpailun säännöissä.
11. Kilpailun säännöt ovat saatavilla järjestäjän toimipisteessä ja kilpailun verkkosivulla.
12. Sponsori ei ole vastuussa mistään mahdollisista ongelmista pääsyssä Instagram.com -verkkosivustolle tai palkintojen posti- tai kuriiritoimitusten ongelmista, erityisesti muttei rajoittuen tapauksissa, joissa palkinnon toimittaminen on mahdotonta osanottajan antaman väärän toimitusosoitteen vuoksi.
13. Kilpailun järjestelyistä vastaa kilpailun verkkosivuston hallinto. Kilpailu ei ole Instagram.comin sponsoroima, edustama tai järjestämä millään tavoin. Osanottaja antaa henkilötietonsa (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero) kilpailun järjestäjälle eikä Instagram.comille. Instagram.com -palvelulla ei ole minkäänlaista vastuuta kilpailun järjestelyistä tai lopputuloksista.
14. Nämä kilpailun säännöt seuraavat Ison-Britannian lakeja. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Ison-Britannian oikeuslaitoksen mukaisesti.


Indieplace 20:22


Kommentit pois päältä artikkelissa PayPal -arvonnan säännöt

Comments are closed.