Depend tuotetestiryhmän arvonta

12.10.2018

Kaikkien Dependin tuotetestiryhmään valittujen ja palautekysely-lomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan testiryhmän päätteeksi Depend-tuotepaketti. Arvonnan säännöt ovat seuraavat:

Arvonnan järjestäjä
Depend Cosmetic Oy
Risto Rytin katu 28
32700 Huittinen

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan osallistuu kaikki tuotetestiryhmään valituksi tulleet ja tuotetestitulos-lomakkeen täyttäneet. Arvonta suoritetaan tiistaina 6.11.2018.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuu kaikki tuotetestiryhmään valituksi tulleet ja tuotetestitulos-lomakkeen täyttäneet. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen
Indieplace suorittaa voittajan arpomisen, arvonnan päättymisen jälkeen.  Arvontoja suoritetaan yhteensä yksi (1) ja voittajia on yksi (1).

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai postauksen kommenttikentässä. Jos voittajaa ei tavoiteta 24 tunnin kuluttua arvonnan suorittamisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) Depend-tuotepaketti, jonka arvo on noin viisikymmentä (50) euroa. Arvontoja suoritetaan yhteensä yksi (1) ja palkintoja luovutetaan yksi (1)Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Kilpailun järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan palkintojen arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Arvonnan julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimimerkkinsä/nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä SurveyMonkey-lomakkeen lopussa olevat yhteystietokentät. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa olemalla yhteydessä info@indieplace.fi-osoiteeseen.

Oikeus tulla unohdetuksi
Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista
Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi SurveyMonkey -palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.


Indieplace 13:51


Kommentit pois päältä artikkelissa Depend tuotetestiryhmän arvonta

Comments are closed.