Biorion-testiryhmähaku

16.01.2019

Testiryhmähaun järjestäjät:

Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
PL 65, 02101 Espoo

Indieplace Oy                                                                                                                                                        Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki

Testiryhmähaun alkamis- ja päättymispäivä
Hakuun voi osallistua kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisun julkaisupäivästä to 17.1.2019 aina seuraavan viikon sunnuntaihin 27.1.2019 saakka.

Biorion-testiryhmä
Vaikuttajien mukaan Biorion-tuotteita (hoitoneste, ravintolisäkapselit, shampoo, hoitoaine) testaamaan haetaan testiryhmä, jonka jäsenet pääsevät Instagramissa jakamaan omia kokemuksiaan tuotteista ja niiden käytöstä, sekä osallistumaan kampanjan päättyessä toukokuussa (alustavasti pe 17.5.2019) järjestettävään hemmottelupäivään Helsingissä yhdessä kampanjavaikuttajien kanssa. Hemmottelupäivästä kuvataan myös videomateriaalia, jota asiakasyritys saa vapaasti käyttää omassa markkinoinnissaan. Testiryhmäläisten matkakuluja hemmottelupäivään Helsingissä ei korvata.

Testiryhmähakuun osallistuminen
Hakuun voi osallistua kommentoimalla jonkin kolmesta vaikuttajasta (Saijis, Linda Manuella & Life of Silja) kampanjajulkaisuun perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita mukaan testiryhmään. Hakuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, 18-vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät ole raskaana (raskaus esteenä tuotteiden testaukselle) ja joiden Instagram-profiili on julkinen.

Osallistumisoikeutta hakuun ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän testiryhmähaun järjestelyjen kanssa. Testiryhmähakuun osallistuminen ei edellytä tuotteiden tilaamista, ostamista tai muun haun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden testiryhmähaun järjestäjän hakua koskevien päätösten hyväksymistä.

Testiryhmäläisten valitseminen ja päätöksen julkistaminen
Kunkin kampanjavaikuttajan julkaisusta valitaan kampanjavaikuttajien ja Indieplacen toimesta yhteensä yhdeksän (9) testiryhmäläistä. Kunkin kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisusta valitaan yhteensä kolme (3) henkilöä mukaan testiryhmään. Haun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen haun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Testiryhmään valituille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin direct-viestillä testiryhmähaun päättymisen jälkeen. Jos valittu henkilö ei vastaa viestiin torstaina 31.1.2019 klo 23:59 mennessä , kampanjavaikuttajat ja Indieplace valitsevat hänen tilalleen uuden testiryhmäläisen. Testiryhmäläisten tuotepakettien toimittamisesta vastaa Indieplace.

Testiryhmähaun järjestäjän vastuu
Haun järjestäjä rajoittaa vastuunsa testiryhmäläisille toimitettavan tuotepaketin arvoon noin sata kahdeksankymmentä kaksi euroa (182€). Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan haun järjestäjien (Orion & Indieplace) käyttöön.

Testiryhmähaun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Haun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen
Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Henkilötietoja käytetään ainoastaan tuotepakettien postittamiseen testiryhmäläisille.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä
Hakuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Testiryhmähakuun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.
Instagram

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Hakuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa.

Oikeus tulla unohdetuksi
Hakuun osallistutaan Instagram-kommentilla. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa testiryhmähakuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Hakuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä testiryhmähaun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksisat
Mikäli hakuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- tai Instagram -palveluissa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Testiryhmähakuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.


Indieplace 13:57


Kommentit pois päältä artikkelissa Biorion-testiryhmähaku

Comments are closed.