Nokia 8.1 -arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä
HMG Global Oy
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua Isac Elliotin Instagramissa tehtävän yhteistyöjoulukalenterin 3. luukussa 6.1.2019 klo 23:59 asti.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua tägäämällä julkaisun kommentteihin ne viisi (5) henkilöä, joiden kanssa haluaisi päästä kuuntelemaan Isac Elliotin musiikkia ennakkoon studiolle yksityiseen meet & greet -tilaisuuteen sekä kertomalla missä värissä (tummansininen tai teräksenharmaa) haluaisi voittaa Nokia 8.1 -puhelimen. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa luvan osallistuakseen arvontaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen
Indieplace Oy arpoo voittajan arvonta-ajan päätyttyä. Yhteistyöjoulukalenterin 3. luukusta arvotaan yksi (1) voittaja. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin Direct -viestillä. Jos voittaja ei vastaa viestiin viikon kuluessa, Indieplace Oy arpoo uuden voittajan. Palkinnon toimittamisesta vastaa HMD Global Oy.

Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) Nokian tuotepaketti, joka sisältää Nokia 8.1 -puhelimen Isac Elliotin signaamalla tuotepaketilla (arvo noin 400€), mahdollisuuden päästä ennakkokuulemaan Isac Elliotin uutta julkaisematonta musiikkia studiolle viiden (5) voittajan valitseman ystävänsä kanssa sekä Isac Elliotin signaaman Nokia-nimmarikortin.

Kilpailun järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen
Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Henkilötietoja käytetään ainoastaan palkintojen postittamiseen voittajille.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä
Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.
Instagram

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa.

Oikeus tulla unohdetuksi
Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentilla. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksisat
Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- tai Instagram -palveluissa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.