Arvonnan säännöt / Oulun Kauppakeskus Valkea

Kauppakeskus Valkea –arvonnan säännöt

Kampanjavaikuttajan kampanjapostausta kommentoimalla Instagramissa voi osallistua arvontaan, jossa palkintona on 70 euron lahjakortti vapaavalintaiseen liikkeeseen tai ravintolaan Kauppakeskus Valkeassa. Palkintolahjakorttia ei toimiteta voittajalle postitse, vaan voittajan tulee itse noutaa voittamansa lahjakortti Kauppakeskus Valkean toimistolta (tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin). Arvonnan säännöt ovat seuraavat:

Arvonnan järjestäjä

Osuuskauppa Arina

Nuottasaarentie 1

90400 OULU

Puh. 044 788 5899 (arkisin 8-16) 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua kunkin kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisussa Instagramissa viikon ajan kampanjajulkaisun julkaisupäivästä.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua kommentoimalla kampanjavaikuttajien Instagram-kuvia. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen
Indieplace arpoo arvonnan voittajan osallistumisajan päätyttyä. Voittajia arvotaan 1 (yksi) kunkin kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisusta. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin Direct -viestillä. Jos voittaja ei vastaa viestiin viikon kuluessa, Indieplace Oy arpoo uuden voittajan.

Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan yksi 70 (seitsemänkymmentä) euron arvoinen lahjakortti voittajan valitsemaan liikkeeseen tai ravintolaan Oulun Kauppakeskus Valkeassa. Lahjakortin voi käyttää ainoastaan voittajan valitsemassa liikkeessä Kauppakeskus Valkeassa, ei muissa liikkeissä tai muualla Suomessa. Palkintolahjakorttia ei toimiteta voittajalle postitse, vaan voittajan tulee itse noutaa voittamansa lahjakortti Kauppakeskus Valkean toimistolta (tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin).

Kilpailun järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen
Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä
Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.
Instagram

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa Instagram-postauksesta.

Oikeus tulla unohdetuksi
Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksisat
Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- tai Instagram -palveluissa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.